De wereld

HOE HET WAS


Waar het virus precies vandaan komt, weet niemand. ‘Van buiten Europa’ is het meest gehoorde antwoord. Maar dat weten we alleen omdat Europa als laatste viel. We hebben ook geen manier meer om er achter te komen. Het internet, alsmede alle technologie die afhankelijk is van een elektriciteitsnetwerk, werkt al jaren niet meer, en kranten en tabloids waren tegen het einde van de beschaving maar een zeldzaam fenomeen. ‘Pure verspilling’ werd er dan gezegd van alle tekst die geprint werd op papier. Dat hadden we dan ook goed gedaan. We hadden de wegwerpmaatschappij overwonnen. Jaren van stijgende zeespiegels, een groeiende plastic soep en niet te ontkennen klimaatveranderingen dwongen zelfs de meest rechtse politicus om duurzaamheid op te nemen in zijn partijprogramma. Wegwerpplastic werd in de ban gedaan, in de veeteelt werd net zolang geïnnoveerd tot het te verantwoorden was dat we nog een biefstukje konden eten en alles wat draaide op fossiele brandstoffen werd met een ruime overheidssubsidie vervangen voor een milieuvriendelijke versie. Die ene excentriekeling die er nog een benzineauto op nahield moest echter flink zijn best doen om nog brandstof te vinden, de fossiele brandstoffen waren nagenoeg op.


We hadden het virus, dat in de laatste fases van beschaving ‘het zwarte water’, ‘drowning disease’ of ‘virus invisible’ werd genoemd, ook niet kunnen zien aankomen. We hadden immers geen enkel idee meer van wat er zich buiten EURICA afspeelde. Zo werd het laatst staande verbond genoemd tussen de Europese en Noord-Amerikaanse landen genoemd. Na jaren van conflict met de Oriënt en het eeuwenlang opdringen van onze ‘superieure Westerse cultuur’ aan alle andere continenten, kwam zo in de vroege jaren ‘30 eindelijk een einde. De verschillende crises van de jaren ‘20 hadden de Westerse leiders lamgeslagen. Post-kolonialisme, geloofsconflicten, de uitbuiting van Derdewereldlanden, aan dit alles moest maar eens een einde komen. Net als aan ontwikkelingshulp trouwens, of het bewaken van de vrede in het Midden-Oosten, of de eindeloze pogingen om Communistische regimes omver te werpen. Europa en Noord-Amerika besloten zich in vervolg alleen nog met elkaar te bemoeien. De grenzen gingen dicht voor iedere niet-Westerling, het handelsnetwerk werd steeds kleiner en lokaler. En ofdat het nou een groeiende desinteresse was vanuit het volk, of een langzaam geïntegreerd systeem van censuur, de gemiddelde Westerling wist  tegen het einde van de jaren ‘30 alleen nog wat er zich in EURICA afspeelde, alsof de rest van de wereld niet meer bestond. We staarden ons blind op de wonderen van de moderne wereld. Ziekten die ons decennia lang hadden gekweld, werden uitgebannen. Het menselijk lichaam werd steeds beter begrepen, en dus ook steeds beter te genezen. 


Sommige niet-Westerse landen zagen het einde van de bemoeizucht als een zegen, niet langer hoefden ze zich te schikken naar de wensen van de overheersers, uitbuiters of heidenen die ze in de Westerlingen zagen. Meer van hen konden echter niet bestaan zonder steun van, of afzetmarkt in Europa. Kreten van hulp werden al gauw kreten van haat, en hoewel we weten dat er altijd wel érgens gevochten werd aan de grens van EURICA, is de lijst van vijanden, slagen en slachtoffers een stuk kennis die maar weinig mensen compleet hebben weten te krijgen. Het had dan ook weinig invloed op ons dagelijks leven. Wie het leger wou versterken, kon altijd een baan vinden. Wie in onwetendheid wou leven, kon een vredig bestaan leiden. Toen onze wereld in 2041 verging, hadden we dan ook geen idee dat de wereld al jaren aan het vergaan was.

HOE HET VERGING

Toen het Zwarte Water de eerste slachtoffers in Europa maakte, had het al maandenlang huisgehouden in het Oosten van de wereld. Het virus, dat initieel verscheen als een zwarte gaswolk, is ontzettend effectief in het uitmoorden van grote groepen mensen. Eenieder die het gas inademt, verdrinkt in zijn eigen bloed. Het virus is echter niet of nauwelijks terug te vinden in haar slachtoffers. Het maakte haar verspreiding onvoorspelbaar. Waar het gas neerdaalde, stierf iedereen die daar op dat moment aanwezig was. Wie 24 uur later de lijken kwam halen, kon dit doen zonder vrees voor eigen leven. Tegenwoordig weet het virus zich ook te verplaatsen middels regen en rivieren. Het was dan ook geen wonder dat de komst van dit virus onze samenleving binnen enkele weken wist te ontwrichten. De grenzen, die jarenlang van buitenaf bevochten werden, braken door. Grote stromen vluchtelingen overspoelden de West-Europese landen, en ook legers die enkel het doel hadden om EURICA ten val te brengen wisten eindelijk binnen te dringen. De chaos verspreidde zich als een inktvlek van oost naar west. 


De eerste dagen van deze crises probeerde de Nederlandse overheid deze feiten weg te stoppen. Toen dit in deze era van internet niet lukte, probeerde ze haar bevolking tot rust en ratio te manen. Maar het volk had genoeg geleerd van de epidemieën uit de voorgaande decennia. Het begon met een run op gasmaskers en ingeblikt eten. De lege supermarkten maakten de angst en hysterie alleen maar groter. Mensen bleven thuis uit angst te worden overvallen door het gas of de regen. De algehele productie stagneerde, de onrust groeide.


Van de een op de andere dag viel het elektriciteitsnetwerk uit. En met haar dus alle mogelijkheden tot communicatie. De elektrische auto’s waar iedereen zo trots op waren geweest, stonden stil op de oprit. Al het geld dat mensen bezaten, was opeens niet meer toegankelijk, contant geld was immers jaren geleden al in de ban gedaan. Mensen waren aangewezen op wat ze in huis hadden: batterijen, voedsel, schoon water. In die eerste dagen, was men nog hoopvol dat alles goed zou komen. Na een week reden er retro legerauto’s door de straten, die iedereen tot kalmte maanden, rantsoenen uitdeelden, en vooral geheimzinnig deden over wat het plan van de overheid was. Weer een week later bleek de overheid gevallen, verdwenen langzaamaan de militairen uit het straatbeeld, en namen plunderaars hun plaats in. Wie verstandig was, had inmiddels een bunker opgezocht om de chaos in uit te zitten. Wie pech had, was op zichzelf aangewezen. Maar voor ronduit het grootste aantal mensen zat er niets anders op dan om, samen met de Westerse beschaving, ten onder te gaan. 


HOE HET NU IS

Dit alles is inmiddels al weer enkele jaren terug. Het is nu 2047. Na enkele jaren van schuilen in de door SafeGuard verstrekte bunkers, namen mensen voorzichtig een kijkje van wat er nog over was van de wereld. Van EURICA, of Nederland, was niet meer te spreken. Van de wereldbevolking is nog geen 20% over. Mensen hebben zich verzameld in kleine gemeenschappen in wat er over is van de steden of nabij hun bunkers. Met wantrouwen naar elkaar probeert men samen een bestaan op te bouwen. Naarstig zoeken mensen naar voedsel, medicijnen, en bovenal, batterijen. SafeGuard had namelijk de vooruitziende blik om een gesloten systeem in hun bunkers te bouwen dat geheel kan draaien op een accu.


Maar in deze beschaving is de schaarste van goederen niet de grootste vijand. Het is de hebzucht van de ander die de meeste mensen laat sterven van de honger. Wie alleen reist, zal maar zelden op plaats van bestemming komen. Wanneer een gemeenschap begint op te bloeien, valt deze al snel ten prooi aan kwaadwillende buitenstaanders. Want in deze wereld wordt een ander niets gegund. De ene vreemdeling zal je in je slaap bestelen, de volgende vreemdeling zal je opjagen puur voor de sport. En in deze chaotische wereld houdt het Zwarte Water nog steeds huis. Het is niet te voorspellen waar en wanneer er een zwarte wolk zal verschijnen om een spoor van dood en verderf achter te laten, en nu dat de wetenschap gefaald heeft, koestert men geen hoop meer dat er ooit een oplossing voor gevonden zal worden. 


Het Zwarte Water, Drowning Disease, Virus Invisible, het is een gegeven geworden, een deel van een dagelijks leven waarin niemand meer buiten komt zonder gasmasker en veiligheidsbril. Een dagelijks leven waarin iedereen zich heeft bewapend, ondanks dat vuurwapens en munitie in Nederland van oudsher een schaars goed zijn. Een dagelijks leven waarin mensen alles wat ze bezitten bij zich dragen uit angst het kwijt te raken. Een dagelijks leven waarin men angstig vastklampt aan wat men ooit kende, en een wanhopige poging doet om dit weer op te bouwen. Een dagelijks leven dat gelijk staat aan een dag overleven. 

 


-More to follow-

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Medische ontwikkelingen
De grootste medisch wetenschappelijke doorbraak sinds antibiotica. Het wondermiddel GSR AcceleRato COMPA wordt door de Zweedse pharmaceut ASKE op de markt gebracht. Verwondingen genezen sneller dan ooit te voeren.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De wereld
Laat jezelf onder dopen in een wereld voor gevaren. Waar je dagelijkse behoeftes, je grootste zorgen wereld. APADD-18-A neemt je mee in een stroomversnelling, of je dit nu wil of niet. Een team van story writers garanderen een unieke beleving Een wereld gereed om te worden verkend, als je durft.

TO FOLLOW

De uitgebreide Informatie over de spel wereld lezen?